Terra mileniul III

Eficienta energetica

Conform unei Hotarari a Guvernului Romaniei care aproba Strategia Nationala in domeniul Eficientei Energetice, „economia de energie reprezinta cea mai ieftina sursa de energie, fiind nepoluanta si usor de obtinut, in comparatie cu combustibilii fosili sau sursele de energie regenerabile. La nivel national, potentialul mediu al economiei de energie (calculat ca medie ponderata a potentialurilor de economisire in sectoare economice precum industria, transporturile, sectorul rezidential etc.) este in prezent evaluat la aproximativ 30-40%. Dezvoltarea economica nu poate avea loc intr-un mod durabil fara a creste eficienta energetica. Astfel va fi asigurata decuplarea cresterii consumului de resurse energetice de cresterea economica.”

Este considerata realista o reducere cu 40% a intensitatii energetice primare pana in 2015 (intr-un scenariu de baza care implica o crestere medie anuala a PIB de 5,4%). In perioada 1999-2001, eficienta energetica a crescut anual cu 1% fara adoptarea unor masuri speciale (cu exceptia unor masuri pentru sectorul industrial), astfel cresterea „fara costuri” a eficientei energetice pana in 2015 va fi de 15%, restul de 25% necesitand un program de investitii.

Investirea a 1 Euro intr-un proiect care presupune cresterea eficientei energetice este considerata a duce la reducerea cu 1,26 Euro a costurilor de achizitie a resurselor primare.


Proiecte de case