Terra mileniul III

Fonduri structurale

Fondurile Structurale Comunitare sunt principalele instrumente ale Uniunii Europene destinate promovarii coeziunii economice si sociale si a solidaritatii. Organizatiile neguvernamentale de mediu pot contribui la implementarea politicii de coeziune in Romania, prin expertiza si deprinderile pe care le-au dobandit, in respectarea principiului parteneriatului, accesului la informatie, participarea publicului in procesele de programare si monitorizare a fondurilor structurale, precum si monitorizarea independenta a implementarii proiectelor.

Proiectele derulate in domeniul fondurilor structurale sunt disponibile aici.


Proiecte de case