Terra mileniul III

Proiecte derulate

Portalul produselor eficiente energetic “www.topten.info.ro” – [2010]
Transformarea deseurilor civilizatiei în operã de artã – fãrã frontiere [2010]
Inovare si Noi Instrumente pentru Îmbunãtãtirea Calitãtii Vietii (INTEL) [2010-2011]
PROGRES – Proiect privind gestionarea reducerilor de emisii de gaze cu efect de serã la nivel local [2010-2011]
Comunitãtile mici, scolile si organizatiile neguvernamentale din România promoveazã solutii energetice prietenoase climei [2009 – 2011]
Promovarea surselor regenerabile de energie in Romania [2007]
Resurse energetice pentru viitor [2006-2007]
Energie curata in Romania [2006]
Investitii durabile in sectorul energetic romanesc [2006]
Monitorizarea si participarea in activitatile Institutiilor Financiare Internationale [2005-2007]
Liberalizarea pietei de energie [2004-2005]
Intarirea capacitatii de implementare a acquis-ului comunitar din sectorul energetic la nivel local [2002-2003]
Exemple pozitive de eficienta energetica si conservarea energiei pentru autoritatile locale [2002-2003]


Proiecte de case