achizitii_verzi

Cumpara Verde! [2009-2010]

Autorităţile publice din Uniunea Europeană cheltuiesc aproximativ 1.5 miliarde euro pe an pentru achiziţionarea de produse şi servicii, ceea ce este echivalentul a 16% din Produsul Intern Brut. În cadrul UE, potenţialul achiziţiilor publice verzi a fost scos în evidenţă pentru prima oară în Comunicarea Comisiei din 2003 privind politica integrată a produselor, iar în iulie 2008, Comisia a propus o ţintă voluntară de 50 % achiziţii publice ecologice care să fie atinsă de fiecare Stat Membru până în 2010. Planul de Acţiune aferent României a fost publicat în anul 2008 şi acoperă perioada 2008-2013, stabilind ţinte specifice pentru categorii de produse şi servicii care pot fi achiziţionate de instituţiile publice, conform legislaţiei UE. Cu toate acestea, consumatorii autorităţi publice “sunt încă reticenţi faţă de produsele ecologice, în principiu din cauza lipsei de cunoştinţe referitoare la produse şi tehnologii ecologice, a preţului de cumpărare mai mare a produselor ecologice sau a prejudecăţii că acestea sunt mai scumpe precum şi a ignorării efectelor negative pe care le generează producţia şi consumul de produse neecologice”. Informaţiile din acest domeniu nu sunt vizibile, iar cumpărătorii de astfel de produse şi servicii nu se cunosc reciproc, ceea ce ameninţă atingerea actualelor ţinte voluntare/obligatorii asumate de România. De asemenea, lipsa conştientizării cumpărătorilor instituţii publice conduce la o cerere foarte scăzută, ceea ce face ca piaţa să aibă dimensiuni reduse.

Proiectul îşi propune
(1) Creşterea gradului de informare şi conştientizare a autorităţilor publice locale privind sistemul de achiziţii publice ecologice şi
(2) Îmbunătăţirea accesului la informaţie privind furnizorii de produse ecologice la nivel naţional, iar grupurile ţintă sunt reprezentate de autorităţi publice şi companii care furnizează produse şi servicii ecologice. Obiectivele vor fi atinse prin crearea unui portal web bilingv care sa furnizeze informaţii despre sistemul de achiziţii ecologice, legislaţie şi furnizori de astfel de bunuri şi servicii, o dezbatere publică pe această temă urmată de o conferinţă de presă şi publicarea unui catalog al firmelor furnizoare.

Activitatea 1 – Realizarea portalului web „Verde la achiziţii”
Portalul web este principalul instrument de informare al grupului ţintă şi de facilitare a comunicării dintre furnizorii şi cumpărătorii de produse şi servicii ecologice. [ www.achizitiiverzi.ro ]

Activitatea 2 – Dezbatere publică
Dezbaterea publică pe tema achiziţiilor publice ecologice va aduce în atenţia administraţiei publice şi a companiilor importanţa acestui domeniu, va sprijini identificarea problemelor cu care se confruntă ofertanţii şi cumpărătorii în acest proces şi va contribui la promovarea conceptului şi a beneficiilor acestuia prin mass-media

Activitatea 3 – Catalogul produselor şi serviciilor ecologice
Publicaţia va avea rolul de a promova conceptul de achiziţii verzi şi de a informa administraţia publică despre concept, despre definiţia produselor ecologice, exemplificând prin prezentarea companiilor şi a produselor care sunt înscrise în baza de date disponibilă pe portalul web. De asemenea, catalogul va contribui la promovarea ofertanţilor şi la crearea unei legături mai strânse între solicitanţii şi ofertanţii de produse şi servicii ecologice.

Prezentul proiect este prima iniţiativă integrativă realizată la nivel naţional.
Impactul proiectului va viza:
– crearea sau îmbunătăţirea mecanismelor şi a instrumentelor necesare pentru implementarea legislaţiei naţionale şi europene în domeniul achiziţiilor publice verzi;
– crearea contactului direct între sectorul public şi furnizori privaţi de produse şi servicii verzi, care va facilita colaborarea dintre aceştia pe viitor;
– construirea unui portal web care se va putea susţine financiar după finalizarea proiectului, prin contribuţiile financiare ale companiilor utilizatoare
– o mai bună înţelegere a sistemului achiziţiilor publice verzi de către contractori, care vor avea o sursă permanentă de informaţie pentru a cunoaşte cum se pot orienta către produse verzi (referitor la modalitatea de achiziţionare şi contractare)
– introducerea pe piaţă a unor produse şi servicii care nu sunt actualmente disponibile în România va creşte interesul companiilor româneşti şi va impulsiona competiţia pe piaţa de produse ecologice din România.
– companiile vor deveni conştiente de potenţialul pieţei de produse ecologice pe care sectorul public va intra ca şi cumpărător şi vor beneficia de instrumente de promovare care pot reprezenta un punct de plecare pentru extinderea activităţii lor.
– Pe termen mediu şi lung, consumul de energie şi resurse al autorităţilor publice va scădea, aducând beneficii evidente asupra mediului

Finantator
Mecanismul financiar SEE si Programul Norvegian de Cooperare

Perioada de implementare 1 Decembrie 2009 – 30 Noiembrie 2010

Articole conexe:

Catalogul produselor verzi

 

Tags: No tags

Comments are closed.