achizitii

Analiza utilizării Achizitiilor Publice Ecologice la nivelul administratiei locale

În perioada martie – aprilie 2014, Fundaţia TERRA Mileniul III a realizat un sondaj în rândul unor instituţii publice, privitor la utilizarea criteriilor ecologice în procesul de achiziţii publice.

La chestionar au răspuns un număr de 25 de instituţii, dintre care 17 primării de municipii şi 8 alte instituţii (licee, universităţi, institute de cercetare).

Instituţiile provin din mediul urban cu distribuţii variate privind populaţia, de la oraşe mici, sub 10 000 de locuitori şi până la oraşe cu peste 250 000 de locuitori, inclusiv din Municipiul Bucureşti.

estimare populatie

Pentru a afla modul în care se realizează achizţiile în aceste instituţii a fost adresată întrebarea:

Cât de centralizat se realizează achizițiile în cadrul instituției dumneavostră?

Conform răspunsurilor primite constatăm că la nivelul administraţiei publice locale procesele de achiziţie tind să fie cât mai centralizate – toate cele 17 primării mergând pe variantele foarte centralizat şi complet centralizat, în vreme ce la celelalte instituţii, procesele de achiziţii fiind destul de descentralizate.

Criteriile de mediu din cadrul achizițiilor

descentralizat

1. În cadrul achizițiilor care se realizează în instituția dumneavostră se iau în calcul criteriile de mediu?

raspunsurile

Majoritatea respondenţilor – 88% afirmă că iau în calcul criteriile de mediu în cadrul procesului de achiziţii publice.

2. Atunci când achiziționați bunuri ori servicii în cadrul instituției dumneavostră, în ce măsură sunt incluse aspectele de mediu?

atunci cand

 

Pe de altă parte, atunci când este vorba de selecţia bunurilor şi serviciilor care îndeplinesc condiţiile de mediu doar 20% dintre respondenţi afirmă că le şi selectează pe acestea.

3. În cazul în care se ține cont de criteriile de mediu în instituția dumneavostră în cadrul achizițiilor publice ecologice, cât de des sunt selectate bunuri ori servicii care îndeplinesc de fapt aceste criterii?

indeplinirea criteriilor

 

Referitor la criteriile de mediu utilizate – se observă o paletă destul de largă care acoperă atât problematica deşeurilor, a emisiilor poluante, a utilizării resurselor şi până la certificarea ecologică.

4. Care criterii de mediu sunt utilizate în instituția dumneavostră? (Mai multe răspunsuri posibile)

criterii

 

5.  Instituția dumneavostră menționează criteriile de mediu în specificațiile tehnice din cadrul procesului de achiziții publice?

mentionare criterii

 

64% dintre instituţii susţin că introduc criterii de mediu des şi foarte des în specificaţiile tehnice, însă ponderea acestor specificaţii este foarte variată.

6.  Atunci când în cadrul procesului de achiziții publice există criteriile de mediu pentru atribuirea unui contract, ce pondere au acestea în atribuirea contractului?

pondere criterii

Criterii de mediu pentru grupuri specifice de produse

Pentru aceasta componentă am ales grupe de produse şi servicii din şi pe bază de lemn.

1.         Cât de des au fost menționate criteriile de mediu de către instituția dumneavostră în achiziționarea produselor/serviciilor din/pe bază de lemn (CPV – cod 2000)?

mentionare criterii2

 

2.  Care au fost criteriile utilizate la achiziționarea produselor din/pe bază de lemn (CPV – cod 2000)? (Mai multe răspunsuri posibile)

utilizare criterii

 

3.         S-au achiziționat în cadrul instituției dumneavostră produse precum hârtie, tipărituri ori alte servicii conexe (CPV – cod 2100, 2200, 7800) în 2012 sau în prima jumătate a lui 2013?
 hartie
4.         Cât de des au fost menționate criteriile de mediu de către instituția dumneavostră în procesul de achiziționare a hârtiei, tipăriturilor ori a serviciilor conexe (CPV – cod 2100, 2200, 7800)?

mentionare criterii hartie

Se constată că la această gamă de produse şi servicii instituţiile au utilizat criteriile ecologice rar şi foarte rar, doar 24% dintre respondenţi mentionând că au utilizat criterile aproape mereu sau deseori, ceilalţi 76% utilizând numai uneori sau foarte rar.

5.  Ce criterii s-au utilizat când s-au achiziționat produse precum hârtia, tipăriturile ori serviciile conexe (CPV – cod 2100, 2200, 7800) în 2012 sau în 2013? (Mai multe răspunsuri posibile)
utilizare produse hartie
6.         Ce criterii de mediu s-au utilizat la achiziționarea produselor ori serviciilor precum mobilă, produse manufacturate, produse de artizanat, produse realizate cu un scop special și consumabilele asociate acestora (CPV – cod 3600) în 2012 sau 2013? (Mai multe răspunsuri posibile)

criterii mobila

 Întrebări privind cunoștiințele și instrumentele de informare
1.         Dacă aspectele de mediu sunt incluse în cadrul achizițiilor, de unde vă procurați informațiile necesare privind formularea criteriilor de mediu? (Mai multe răspunsuri posibile)

   informatii                    

2. Care dintre următoarele aspecte le considerați a fi cele mai importante obstacole în vederea creșterii achizițiilor publice ecologice în cadrul instituției dumneavostră? Vă rugăm să selectați doar cele mai importante trei aspecte.
 obstacole
3.         Dețineți în cadrul instituției dumneavoastră exemple de succes/de bună practică privind achizițiile publice verzi?
bune practici
4.         Spuneți-ne mai multe despre aceste experiențe de bună practică. Ce ați achiziționat, când, ce criterii ați utilizat și care au fost rezultatele:

Cel mai des achiziţionat produs ecologic a fost hârtia reciclată. Unele instituţii au declarat că odată cu achiziţionarea de hârtie reciclată, urmăresc şi scăderea consului de hârtie (ICAS, INCSMPS).

La nivelul primăriilor (Alexandria, Brăila, Câmpina, Feteşti şi Topoloveni), produsele ecologice achiziţionate au constat în: mobilier urban din lemn (tratat sau nu), vopsea ecologică pe bază de apă, panouri fotovoltaice pentru iluminatul stradal şi pavele ori dale din piatră brută utilizate la amenajarea aleilor din cuprinsul spaţiilor verzi urbane.

Un exemplu demn de menţionat este Primăria Cluj-Napoca, care a achiziţionat în anul 2013 autobuze cu un consum scăzut de carburanţi şi cu emisii reduse de CO2. Mai mult, au fost achiziţionate chiar şi autobuze electrice.

Alte achiziții ecologice realizate de instituțiile publice implicate în cercetare au vizat echipamentele de producere de energie verde – panouri fotovoltaice la clădiri de utilitate publică și pentru iluminatul public pentru reducerea consumului de energie și a cantității de emisii (Brăila, Câmpina).

Studiul a fost realizat in cadrujl proiectelor 5% in 5 ani. Achizitii verzi pentru o economie verde  si Forests in the world.

Comments are closed.