img-4

Analiza gestionarii deseurilor de ambalaje in Romania

Analiza cu privire la politicile publice de susţinere a reciclării pentru deşeurile de ambalaje şi propuneri de îmbunătăţire

La finalul anului 2015 România se confrunta cu criza deşeurilor de ambalaje1, în urma căreia o mare parte dintre producători au plătit contribuţii către Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM), iar organizaţiile de transfer de responsabilitate (OTR) au fost amendate ca urmare a controalelor efectuate de acelaşi AFM.
De asemenea în aprilie 2017 Comisia Europeană trimite România în fața Curții de Justiție a UE pentru neîndeplinirea obligației de a revizui și adopta Planul Național de Gestionare a Deșeurilor (PNGD) și Programul de prevenire a generării de deșeuri, în conformitate cu obiectivele Directivei cadru privind deșeurile (Directiva 2008/98/CE) și ale economiei circulare.

În pofida avertismentelor anterioare din partea Comisiei, autoritățile române nu și-au îndeplinit obligația de a revizui și actualiza Planul Național de Gestionare a Deșeurilor și Programul de prevenire a generării de deșeuri. Această revizuire ar fi trebuit să aibă loc cel târziu în 2013. Comisia a inițiat procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în septembrie 2015 și a trimis României un aviz motivat în mai 2016, solicitându-le autorităților să adopte rapid aceste instrumente de bază prevăzute de legislația în materie de deșeuri.

Pentru evaluarea politicilor publice cu privire la programele de susținere a sectorului deşeurilor şi respectiv a creşterii cantităţilor de deşeuri de ambalaje separate la sursă, sortate şi reciclate au fost analizate pe bază de chestionar opiniile factorilor interesaţi, operatori pe lanţul de gestionarea a deşeurilor de ambalaje.

Chestionarul a vizat 5 categorii de aspecte, astfel:
1. Instituţional şi de reglementare;
2. Operaţional;
3. Transparenţă şi comunicare;
4. Financiare şi instrumente economice;
5. Educaţie şi implicare.

[message_box title=”Puteti descarca studiul de aici:” color=”red”]Analiza gestionarii deseurilor de ambalaje in Romania[/message_box]

 

Tags: No tags

Comments are closed.