dunarea-la-topalu

Pentru o Dunăre cu malurile curate

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general constă în responsabilizarea autorităților locale prin activarea și implicarea civică a cetățenilor din orașul Giurgiu și zonele limitrofe în acțiuni de advocacy în vederea îmbunătăţirii serviciilor publice de salubrizare pe malurile Dunării.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Crearea unui model de bune practici de valorificare durabilă a segmentului Insula Slobozia – Giurgiu – Gostinu – Insula Lungu aflat pe malul Dunării (Riviera Dunăreană).
  2. Mobilizarea comunităţii locale printr-o campanie de informare, educare și participare la luarea deciziilor publice.
  3. Promovarea modelului de bune practici de valorificare durabilă a segmentului vizat pe agenda autorităţilor locale şi centrale responsabile de administrarea sa.

Obiectivul de dezvoltare organizaţional al proiectului (dacă este cazul)

Îmbunătățirea cunoștințelor echipei MaiMultVerde în domeniul managementului deșeurilor și al politicilor publice relevante în vederea creșterii capacității sale de a se implica în campanii de advocacy în domeniul vizat.

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de următoarele categorii :

Beneficiari direcți:

1320 de cetăţeni din mediul urban și rural implicați în acțiuni de voluntariat pentru mediu, în evenimente publice de conștientizare și în campania de advocacy la nivel local;

120 de tineri din mediul urban și rural care beneficiază de educaţie pentru mediu în urma proiecţiilor tematice în şcoli;

195 de cetăţeni din mediul urban și rural care beneficiază de educaţie pentru mediu în urma atelierelor de instruire, a proiecţiilor tematice din spații publice și a participării la tabăra educativă;

10 autorități locale informate și implicate în procesul de consultări pentru realizarea modelului de valorificare durabilă a zonei și, ulterior, implicate în campania de advocacy la nivel local.

Beneficiari indirecți:

61.353 cetățeni din mediul urban (oraşul Giurgiu) și 2032 cetăţeni din mediul rural (comună Gostinu) care beneficiază în viitor de potențialul educativ, de recreere și agrement al zonei;

Parteneri: Asociaţia Mai Mult Verde – lider de proiect și Fundația TERRA Mileniul III – partener

Valoarea totală a proiectului: 126.338 euro

 

Proiectul este implementat prin programul Active Citizens Fund, finanţat de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

 

Data începerii proiectului 01.09.2022

Perioada de implementare 14 luni

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *