Terra mileniul III
Date:Februarie 22, 2007

Fii responsabil, reciclează! [2007 – 2008]

Perioada: octombrie 2007 – mai 2008

Scop: Îmbunătăţirea nivelului de conştientizare a copiilor şi tinerilor privind protecţia mediului

Obiective:
– Îmbunătăţirea nivelului de conştientizare a elevilor şi profesorilor din 10 instituţii de învăţământ din sectorul 6 Bucureşti privind colectarea selectivă a deşeurilor.
– Creşterea gradului de implicare a elevilor şi profesorilor din 10 instituţii de învăţământ din sectorul 6 Bucureşti în managementul deşeurilor şi colectarea selectivă a acestora.
– Intensificarea colaborării între ONG-uri (TERRA Mileniul III şi ALMA-RO), Ecorom şi instituţiile de învăţământ;

Activităţi:
– realizarea materialelor necesare pentru colectarea selectivă a deşeurilor (două afişe: „RRR – Reducere, Reciclare, Refolosire” şi „Cum să colectăm deşeurile reciclabile”);
– asigurarea cu coşuri de gunoi pentru categorii diferite de deşeuri a şcolilor;
– activităţi educaţionale în şcoli (crearea unor cluburi „Vânătorii de deşeuri” la nivelul fiecărei şcoli, întâlniri ale echipei de proiect cu membrii cluburilor pentru transmiterea informaţiilor referitoare la managementul deşeurilor)
– concurs între cluburile „Vânătorii de deşeuri”;
– organizarea unei excursii la URBAN (Bucureşti) şi Greentech (Buzău);
– concurs „Cel mai responsabil părinte”

Partener:Asociaţia ALMA-RO, Bucureşti

Finanţator: ECOROM Ambalaje S.A., Bucureşti

 

Proiecte de case