gazele-cu-efect-de-sera

Strategii, politici si masuri pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in Romania [2000-2001]

Scop
Influentarea politicii nationale de reducere a schimbarilor climatice si dezvoltarea institutionala in domeniul schimbarilor climatice.

Activitati:
– Infiintarea unui grup de lucru alcatuit din experti si a unei retele de ONG-uri romanesti focalizate pe probleme energetice si de schimbari climatice;
– Realizarea unei analize a politicilor si masurilor de reducere a schimbarilor climatice in sectorul energetic romanesc;
– Infiintarea unei baze de date si a unei liste de e-mail cu organizatii care lucreaza in domeniul schimbarilor climatice;
– Realizarea unor interviuri avand la baza chestionare, cu reprezentanti guvernamentali, precum si ai ONG-urilor si ai sectorului de afaceri;
– Analiza unor studii de caz referitoare la implementarea de masuri de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera in sectorul energetic romanesc;
– Pregatirea si diseminarea raportului „Strategii, politici si masuri pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in sectorul energetic din Romania”;
– Organizarea seminarului „Provocari pentru sectorul energetic romanesc din perspectiva aderarii la Uniunea Europeana” in cadrul caruia s-a realizat diseminarea raportului, informarea si dezbaterea problemelor legate de reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in centralele electrice; la seminar au participat reprezentanti ai: ONG, institute de cercetare, companii de producere a energiei electrice si termice, sectorul de afaceri, ANRE;
– Promovare-comunicat de presa si declaratie comuna a participantilor la seminar, adresata Guvernului, continand recomandari ale acestora in scopul reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera din sectorul de producere a energiei.

Perioada de desfasurare: Septembrie 2000 – August 2001

Finantator: Centrul Regional de Mediu (REC)

 

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *