schimbari-climatice

Participarea publica la luarea deciziilor in domeniul schimbarilor climatice [2001-2002]

Titlu: Accesul la informatie si participarea publica la luarea deciziei de mediu pe probleme de schimbari climatice

Scop: Intarirea capacitatii ONG-urilor, guvernelor si sectorului privat in regiune pentru analiza si contributia in dezbaterile privind schimbarile climatice.

Activitati:
– Elaborarea unui studiu asupra accesului la informatie si participarii in activitati legate de schimbarile climatice, vizand diferite categorii de parti interesate: Parlamentul, institutiile guvernamentale, institutele de cercetare, autoritatile locale, universitati, sectorul de afaceri, ONG-uri;
– Elaborarea unui raport pe baza studiului, pentru a compara raspunsurile partilor interesate mentionate si a trage o concluzie in privinta situatiei prezente a accesului publicului la informatie si a participarii in luarea deciziilor legate de schimbarile climatice;
– Organizarea a doua seminarii pe temele: accesul publicului la informatie si participarea in luarea deciziilor pentru proiectele de JI; rezultatele si concluziile studiului elaborat;
– Campanie media;
– Realizarea si diseminarea unui pliant si doua buletine de constientizare a publicului in privinta cauzelor si efectelor schimbarilor climatice, recomandari pentru publicul larg asupra modalitatii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera in viata de zi cu zi.

Perioada de desfasurare: Octombrie 2001 – Septembrie 2002

Finantator: Regional Environmental Centre for Central andEastern Europe – REC

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *