sistem-energetic

Intarirea capacitatii de implementare a acquis-ului comunitar din sectorul energetic la nivel local [2002-2003]

Scop 
Intarirea capacitatii de implementare a acquis-ului comunitar din sectorul energetic la nivel local.

Obiective:
– Evaluarea stadiului de adoptare si implementare a acquis-ului comunitar din sectorul energetic si integrarea problemelor de protectie a mediului la nivel local;
– Cresterea nivelului de informare si perfectionare a personalului tehnic din APL-uri, implicat in sectorul energetic la nivel local, si ONG-urilor preocupate de problematica sectorului energetic si de mediu;
– Dezvoltarea unor instrumente de transpunere si implementare a politicilor nationale din sectorul energetic la nivel local – plan de actiune la nivel local pentru implementarea acquis-ului comunitar din sectorul energetic si implementarea aspectelor de mediu.

Activitati:
– Realizarea unui sondaj privind prioritatile in sectorul energetic la nivel local;
– Elaborarea unui studiu privind atributiile ce revin APL-urilor din prisma armonizarii legislatiei energetice a tarii cu cea a Uniunii Europene si realizarea unui ghid de implementare;
– Organizarea unui training adresat personalului tehnic din APL-uri si ONG-urilor;
– Diseminarea informatiei.

Perioada de desfasurare: Septembrie 2002 – Septembrie 2003

Finantator: Uniunea Europeana – Program finantat prin Phare Acces

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *