Acccesul la informatie si participarea publica la luarea deciziilor pe probleme de schimbari climatice [2002]

Raportul se refera la: accesul la informatia generala cu privire la emisiile de gaze cu efect de sera (GES) si stadiul de indeplinire a obligatiilor asumate de romania in cadrul tratatelor si conventiilor internationale; participarea publicului la procesul decizional in domeniul schimbarilor climatice; eforturile de construire a capacitatii publicului de a participa in mod real la luarea deciziilor pe probleme de schimbari climatice.

Finantator: „ Regional Environmental Centre for Central and Eastern Europe” – REC.
Tipografie: Exclus, Bucuresti, 2002. (Disponibil in limba romana)

Comments are closed.