energie-regenerabila

Energie curata in Romania [2006]

Obiectiv:
Imbunatatirea gradului de dispobilitate a informatiilor cu privire la proiectele de utilizare a surselor regenerabile de energie in Romania.

In contextul epuizarii rezervelor de combustibili fosili, al cresterii pretului acestora, dar in primul rand al schimbarilor climatice si masurilor necesare pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, este clar ca directia durabila de dezvoltare energetica este cresterea eficientei energetice si utilizarea surselor regenerabile de energie. Romania are un potential considerabil in acest sens, poate nu indeajuns explorat. In orice caz, este dificil de explicat de ce un sector precum cel al surselor regenerabile de energie nu atrage un volum semnificativ de investitii in Romania. Este posibil sa fie vorba de un complex de factori precum accesul la informatii, sisteme de promovare, inertia agentilor economici, directionarea fondurilor de la buget catre alte sectoare energetice, etc.

Perioada: aprilie – decembrie 2006

Activitati
a) cercetare de teren
b) elaborarea unor studii de caz cu privire la proiectele de utilizare a surselor regenerabile de energie implementate in Romania
c) elaborarea unui raport cu privire la sursele regenerabile de energie in Romania
d) lucru cu media
e) participarea la Fanfest
– pregatirea unor materiale de informare cu privire la sursele regenerabile de energie si proiectele de acest tip din Romania – pliant, afise
– participarea la Fanfest cu un stand de informare
f) Comentarii asupra proiectului de strategie energetica al Uniunii Europene
g) Comentarii asupra proiectului de strategie energetica al Romaniei pentru perioada 2006-2009

Finantator: Comisia Europeana, Directoratul General de Mediu, prin intermediului retelei Agreenet

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *