Pasajului Suprateran Basarab nu mai are statut de utilitate publica

Pe 09.04.2008 Tribunalul Bucuresti a admis actiunea introdusa de Centrul de Resurse Juridice si Fundatia TERRA Mileniul III prin care a fost anulata hotararea de declarare a utilitatii publice a Pasajului Suprateran Basarab.

Consiliul Local al Municipiului Bucuresti a adoptat pe 6 iulie 2006 hotararea nr. 160/2006 prin care constructia Pasajului Suprateran Basarab a fost declarata de utilitate publica. Prin aceeasi hotarare s-a decis si exproprierea imobilelor proprietate privata aflate pe spatiul pe care urma sa se ridice constructia. Printre acestea se afla si trei cladiri iscrise pe lista monumentelor istorice.

Instanta de judecata a hotarat ca declararea construirii Pasajului Suprateran Basarab s-a facut nelegal, cu incalcarea Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru utilitate publica.

Motivele invocate de fundatiile reclamante, Centrul de Resurse Juridice si Fundatia TERRA Mileniul III, au avut iin vedere urmatoarele:
– faptul ca monumentele istorice pot fi expropriate numai prin lege si nu prin hotarare de consiliu local;
– inexistenta unei documentatii de urbanism legal aprobata la momentul efectuarii cercetarii prealabile si a aprobarii hotararii nr. 160/2006 privind declararea constructiei Pasajului Suprateran Basarab ca fiind de utilitate publica;
– constituirea nelegala a comisiei pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea luarii deciziei de declarare a constructiei ca fiind de utilitate publica;
– convocarea nelegala a consilierilor municipali la data adoptarii hotararii.

Hotararea pronuntata este definitiva, putand fi atacata cu recurs.

Tags: No tags

Comments are closed.