efectul-de-sera

PROGRES – Proiect privind gestionarea reducerilor de emisii de gaze cu efect de serã la nivel local [2010-2011]

Proiectul PROGRES este complementar proiectului Comunitatile mici, scolile si organizatiile neguvernamentale din România promoveaza solutii energetice prietenoase climei si a fost initiat de RAC-RO.

Fundatia TERRA Mileniul III a derulat în parteneriat cu Reteaua de Actiune pentru Climã România acest proiect în comuna Sãrulesti.

Cele douã proiecte derulate în comunitatea din Sãrulesti au atras multi voluntari si factori decizionali ce s-au coalizat în jurul ideii de a economisi energie si de a dezvolta noi proiecte pentru reducerea impactului schimbãrilor climatice, si în acelasi timp, pentru îmbunãtãtirea vietii oamenilor.

Profesorii din Sãrulesti au fost foarte deschisi si au fãcut din educatia pentru mediu – materie neinclusã în curricula scolarã – un obiect ce a stârnit interesul elevilor nu doar fatã de protejarea mediului, ci si a altor materii studiate la scoalã: fizicã, chimie, biologie. Entuziasmul si dedicarea acestor profesori au atras alte scoli si proiecte în vecinãtatea comunei Sãrulesti: scoala din Rãzvani si Liceul din Lehliu. Mai mult, drept dovadã a dedicatiei profesorilor si elevilor pentru educatia de mediu, o bunã parte a premiilor acordate în cadrul altor proiecte au ajuns la Sãrulesti: titlul de Tânãr Ambasador împotriva Schimbãrilor Climatice, premiul special în cadrul aceluiasi concurs, participarea lucrãrii unei doamne profesoare si a unui elev din Sãrulesti la etapa internationalã a concursului SPARE.

Proiectul PROGRES a fost finantat de Programul de Granturi Mici al Fondului Global de Mediu.

 

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *