023_Camerun Disappearing Forest (Libongo, 2005)

Padurea ca factor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera – studiu de caz Topoloveni [2012 – 2013]

Scop: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră la nivel local în România, prin utilizarea responsabilă a produselor forestiere.

Obiectivele proiectului:

1. Creşterea gradului de educare şi conştientizare a comunităţilor locale în proiecte care reduc emisiile de gaze cu efect de seră prin activităţi de management şi conservare forestier.

2. Creşterea gradului de conştientizare a factorilor de decizie locali privind utilizarea eficientă a resurselor forestiere si a managementului forestier durabil.

3. Creşterea capacităţii reprezentanţilor societăţii civile de implementare şi monitorizare a unui plan integrat de management forestier.

4. Creşterea gradului de promovare şi diseminare a bunelor practici legate de utilizarea durabilă a pădurilor de la nivelul comunităţilor din jud. Arges şi la nivel naţional.

Activităţi:

 • Multiplicare pachet multimedia, informaţional şi educaţional despre utilizarea şi consumul responsabil şi sustenabil al pădurii.
 • Curs de formare pentru profesori – pădurile şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
 • Activităţi educaţionale în opt şcoli (patru sesiuni de instruire per şcoală)
 • Întâlniri cu comunitatea locală din Topoloveni
 • Seminar pentru autorităţi locale şi ONGuri privind certificarea pădurilor şi consumul durabil al resurselor forestiere.
 • Expoziţie interactivă multimedia pe tema pădurilor lumii
 • Reţea naţională integrată în cea internaţională formată din părţi interesate.
 • Schimb de experienţă între şcoli
 • Replantări pe suprafaţa împădurită
 • Realizare materiale promoţionale proiect
 • Diseminare informaţii – campanie de comunicare

Grupuri ţintă: elevi; profesori; autorităţi locale; ONG-uri, publicul larg.

Rezultate:

 • 1 reţea naţională activă integrată în cea internaţională (100 membri)
 • menţinerea numărului optim de puieţi  în suprafaţa împădurită gestionată durabil la nivel local cu 66 ha
 • aproximativ 29.000 tone CO2/an sechestrate
 • cunoştinţe în privinţa legăturii directe între gestionarea durabilă a pădurilor şi efectele schimbărilor climatice
 • participare şi implicare a comunităţii în proiecte şi decizii cu impact local
 • cunoştinţe sporite despre un management durabil de utilizare a produselor forestiere
 • grad mai mare de interactivitate a elevilor şi profesorilor

Perioada de implementare: ianuarie 2012 – iunie 2013

Parteneri: Asociatia Alma-Ro si Primaria Topoloveni

Finantator: GEF SGP

Tags: No tags

Comments are closed.