ID-10057166

Parteneri pentru Politici Publice in contextul Strategiei Europa 2020 [2013]

sigleProiect: Parteneri pentru Politici Publice: Imbunatatirea Capacitatii de  Colaborare a ONG-urilor  cu Administratia Publica in contextul Strategiei Europa 2020.

Context: ONG-urile din Romania se confrunta tot mai acut cu disparitia graduala a instrumentelor necesare pentru activitatea sine qua non a sectorului nonguvernamental – aceea de observator al politicilor publice, ce propune modificarile adecvate din prisma cetateanului si a obligatiilor ce ne revin ca Stat Membru al UE.

Pentru a raspunde constructiv solicitarilor si responsabilitatilor parteneriale pe care organizatiile le au din partea autoritatilor, este nevoie de investitii in resursele umane pentru specializare in domeniul politicilor publice si al managementului de proiect. De asemenea, este necesara sporirea numarului de persoane ce detin informatiile si expertiza de advocacy si de management de proiecte si sunt incadrate in structurile publice pentru a se putea implica in ciclul de politici publice referitor la domenii de guvernare foarte diferite, cu impact asupra schimbarilor climatice (energie, transport, agricultura, paduri, deseuri etc.).

Scop: Prezentul proiect isi propune sa contribuie la cresterea capacitatii organizatiei TERRA Mileniul III si a membrilor Retelei de Actiune pentru Clima Romania in vederea sprijinirii administratiei publice din Romania pentru punerea in aplicare a politicilor publice rezultate in contextul Strategiei Europa 2020. Aceasta are ca scop iesirea din criza si pregatirea economiei europeane pentru urmatoarea decada. Strategia Europa 2020 are trei prioritați care se sustin reciproc:

  • crestere inteligenta: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere si inovare;
  • crestere durabila: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizarii resurselor, mai ecologice si mai competitive;
  • crestere favorabila incluziunii: promovarea unei economii cu o rata ridicata a ocuparii forței de munca, care sa asigure coeziunea sociala si teritoriala.

 

Grupul tinta: angajatii si voluntarii organizatiilor membre ale Retelei de Actiune pentru Clima Romania; reprezentanti ai autoritatilor publice centrale si locale; reprezentanti ai altor ONGuri de mediu

Activitati:

  • Curs de politici publice pentru reprezentanti si voluntari ai organizatiilor partenere;
  • Curs de Manager de Proiect;
  • Realizarea unui grup de lucru impreuna cu Comisia Nationala privind Schimbarile Climatice, in vederea punerii in aplicare a Strategiei Europa 2020 si a modului in care aceasta este transpusa in documentele programatice ale Ministerului Mediului si Padurilor;
  • Seminar de lansarea a grupului de lucru cu tema: „Rolul ONG-urilor in dezvoltarea si implementarea politicilor publice de transpunere a Strategiei Europa 2020”;
  • Vizite de studiu la Primaria Timisoara si la Coalitia ONG-urilor pentru Combaterea Schimbarilor Climatice din Polonia;
  • Elaborarea si publicarea un ghid ce va contine informatii esentiale privind colaborarea ONG-urilor cu autoritatile in Romania si exemple de bune practici si recomandari.
  • O conferinta nationala la care vor lua parte reprezentanti ai ONG-urilor si din cadrul administratie publice.

 

Partener: Reteaua de Actiune pentru Clima

Finantator: Fondul Social European prin Programul Operational ”Dezvoltarea Capacitatii Administrative 2007-2013”

Comunicat de presa

Ghid bune practici: parteneri pentru politici publice

Servicii de instruire
Invitatie de participare la procedura de Cerere de oferta

Servicii pentru evenimente
Caietul de sarcini
Clauze obligatorii
Model formulare
Fisa de date

Servicii de transport aerian – Termenul de depunere a ofertelor a fost prelungit pana vineri, 16 august 2013.
Invitatie de participare servicii transport international actualizata 
Invitatie de participare servicii transport international
Declaratie ofertant

Tags: No tags

Comments are closed.