foto: supakitmod @ freedigitalphotos.net

Dezvoltare durabila a comunitatilor locale prin colectarea selectiva eficienta a deseurilor [2015 – 2016]

ID-10079052

foto: freedigitalphotos.net

Proiectul isi propune sa gaseasca solutii viabile de imbunatatire a politicilor actuale de colectare selectiva si valorificare a deseurilor in municipiile din Romania cu ajutorul participarii civice. Solutiile identificate prin acest proiect au menirea de a ajuta la indeplinirea obiectivelor Strategiei Nationale de Gestionare a  Deseurilor 2014 – 2020 in privinta  instruirii si educarii populatiei in domeniul gestionarii deseurilor.

Proiectul vizeaza sprijinirea dezvoltarii durabile prin cresterea participarii publice la procesul decizional privind designul sistemelor de colectare selectiva si valorificare a deseurilor din mediul urban si implicit cresterea gradului de colectare selectiva a deseurilor.

Principalele obiective:

 • Identificarea unor mecanisme eficiente de punere in aplicare a obiectivului Strategiei Nationale de Gestionare a Deseurilor 2014 – 2020 privind imbunatatirea participarii publicului la luarea deciziei de mediu prin programe de instruire si educare a populatiei in domeniul gestionarii deseurilor;
 • Cresterea implicarii cetatenilor si a organizatiilor societatii civile din mediul urban la eficientizarea politicilor publice de colectare selectiva a deseurilor (organizatii neguvernamentale, asociatii de proprietari ale blocurilor si cetateni);
 • Consolidarea capacitatii organizationale a aplicantului in promovarea de politici publice eficiente in domeniul dezvoltarii durabile prin colectare selectiva/valorificare a deseurilor prin oferirea de expertiza de monitorizare a aplicarii acestor politici si de masurare a calitatii serviciilor publice din domeniu si participare publica in procesul decizional, in comunitatile urbane din Romania.

 

Grupul tinta:

 • Cetatenii prin intermediul a diferite activitati de consultare publica,
 • Organizatii neguvernamentale locale prin activitati de crestere a capacitatii de implicare in procesele decizionale
 • Municipii care vor participa in cadrul evaluarii nationale privind stadiul actual al colectarii selective a deseurilor si care vor beneficia de masurile de imbunatatire a gradului de colectare selectiva in urma procesului de consultare cu cetatenii.

 

Activitati principale:

 • Realizarea unui studiu diagnoza la nivel national privind atingerea tintelor de valorificare;
 • Organizarea unei sedinte metodologice privind scenariile de colectare selectiva;
 • Derularea unei campanii de consultare publica;
 • Derularea unei campanii de promovare si implicare cetateneasca;
 • Organizarea unei conferinte nationale;
 • Comunicarea in presa a activitatilor realizate in proiect.

 

Perioada de implementare: aprilie 2015 – aprilie 2016

Coordonator: Institutul pentru Politici Publice.

Parteneri: Fundatia Terra Mileniul III si Liga Asociatiilor de Proprietari Habitat.

Finantator: EEA Grants prin Fondul ONG in Romania

Tags: No tags

Comments are closed.