Contribuția autorităților publice locale la reducerea amprentei de carbon în România

IMG_4959Autoritățile locale pot fi motorul prin care economia României poate deveni una cu emisii reduse de dioxid de carbon, daca proiectele verzi vor fi mai bine implementate și sprijinite financiar, este concluzia Conferinței Internaționale „Contribuția autorităților publice locale la reducerea amprentei de carbon în Romania” desfășurate miercuri 8 martie și joi 9 martie 2017, la hotel Minerva din București, eveniment desfășurat în cadrul proiectului Orașe Verzi – Regiuni Verzi, cofinanțat printr-un grant din partea Elveției pentru Uniunea Europeană extinsă.

Evenimentul desfășurat în prezența Ambasadorului Confederației Elvețiene la București, domnul Urs Herren a avut ca invitați factori de decizie locală din România și invitați din străinătate printre care:  Mathieu Mori, Secretar General AER (Asociația Regiunilor Europene), Nicolas Walder, Primarul orașului Carouge din Elveția, Laurent Horvath, reprezentant al companiei care operează în Geneva autobuzul electric TOSA și Gilles Garazi de la ECO 21 SIG, compania de utilități publice din Geneva.

În deschidere Ambasadorul Confederației Elvețiene la București, domnul Urs Herren a evidențiat importanța dezvoltării durabile în politicile din administrație și a felicitat cele 5 orașe care prin intermediul proiectului Orașe Verzi – Regiuni Verzi și-au definitivat Planurile de Acțiune pentru Energie Durabilă.

Cristophe Nuttall, directorul executiv al Organizației R20 – Regions of Climate Action, partener în proiect, a transmis mesajul de încurajare al fostului guvernator al Statului California, Arnold Schwarzenegger pentru municipalitățile participante în proiect, aducând totodată în fața autorităților locale posibilitatea ca și alte proiecte verzi sa beneficieze de fonduri prin intermediul unor proiecte ulterioare.

În aceeași sesiune introductivă deputatul Laurențiu Leoreanu, cel care pe durata proiectului a fost și primarul municipiului Roman a transmis un mesaj de susținere pentru autoritățile locale care încearcă sa avanseze pe drumul economiei verzi și si-a exprimat disponibilitatea ca prin intermediul interpelărilor parlamentare să încerce să afle cum pot autoritățile locale să beneficieze de fonduri de la Ministerul de Finanțe pentru proiecte verzi.

Un punct important pe agenda primei zile a conferinței a fost prezentarea domnului Nicolas Walder, primarul orașului Carouge din Elveția, localitate care a reprezentant unul dintre modele de succes elvețiene vizitate de către primari din Romania în primăvara anului trecut. Orașul se alfa în vecinătate Genevei și beneficiază de politici care au redus consumul de energie, au creat o mai buna gestionare a deșeurilor în zona și a valorificat la maximum spațiul verde prin plantarea inclusiv de pomi fructiferi în locul unei parți a arborilor decorativi.

Un alt exemplu de buna practica din Geneva a fost prezentat în ce-a de-a doua zi a conferinței când domnul Laurent Horvat a prezentat proiectul autobuzului TOSA, unic prin faptul ca acest nu folosește baterii pentru a-si asigura consumul de electricitate ci beneficiază de un sistem de stații de încărcare distribuite la fiecare oprire a autobuzului. Astfel în timpul în care autobuzul colectează calatorii dintr-o stație, acesta se și încarcă cu energie suficienta pentru a parcurge distanta de pana la următoarea stație.

Tehnologia, deși este una inovativa, ea ar putea fi implementata și în Romania, chiar de către municipalități în colaborare cu firme producătoare de autobuze din romania, a mai preciza Laurent Horvat, repzentant TOSA.

Tot în a ce-a de-a doua zi a fost abordata și tema creșterii eficienței energetice prin prisma Eco21 SIG – compania de utilități din Geneva  a cărui director Gilles Garazi,  a prezentat modul în care se încearcă promovarea energiei verzi.

Cu acest prilej reprezentanți ai unor autorități locale din Romania au arătat ca deși în Romania  exista municipalități care au în proprietate mijloace de producere a energiei verzi, de multe ori nu pot beneficia pe deplin de avantajele acestuia din cauza proastei compensări a energiei livrate în sistemul energetic național.

In finalul celei de-a doua zile a conferinței Municipiul Roman, prin intermediul primarului Lucian Ovidiu Micu a fost premiat pentru cele 363, 4 tone de CO2 care au fost reduse prin proiectele verzi din anul 2015 cu Certificatul Carbon Offset, acordat de către Lavinia Andrei, managerul de proiect Orașe Verzi – regiuni Verzi. Municipiul Alba Iulia a fost și el recompensat cu locul doi pentru cele 239,6 tone CO2 reduse în anul 2015.

Cele doua premii au fost acordate ca urmare a monitorizării efectuate de către experții Terra Mileniul III a progreselor efectuate de către cele 5 municipalități care au beneficiat de d consultanta în elaborarea PAEDurilor.

Municipiile Alba Iulia, Roman, Focșani, Făgăraș și Roșiorii De Vede s-au angajat să ia măsuri pentru reducerea emisiilor de CO2 cu procente cuprinse între 20 și 40 la sută, până în anul 2020 (Alba Iulia, Roman, Focșani și Făgăraș), respectiv până în 2030, în cazul municipiului Roșiorii De Vede. Măsurile de reducere a emisiilor de carbon sunt cuprinse în strategiile denumite „Plan de Acțiune privind Energia Durabilă (PAED)” document ce face parte din procesul de aderare a municipalităților la Convenția Primarilor.

Cele 5 municipii au beneficiat de asistență în elaborarea documentației necesare pentru aderarea la Convenția Primarilor prin proiectul “Orașe Verzi – Regiuni Verzi (Green Cities – Green Regions) co-finanțat printr-un grant din partea Elveției, prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă și implementat de Fundația TERRA Mileniul III în parteneriat cu organizația R 20 – Regions of Climate Action din Elveția și Asociația Municipiilor din România.

Proiectul Orașe Verzi – Regiuni Verzi (Green Cities – Green Regions) a debutat în luna aprilie 2015 și se desfășoară la nivel național pe o perioadă de 24 de luni, fiind co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Valoarea totală a proiectului este 277.565,00 CHF  din care 28.116 CHF reprezintă contribuție proprie a partenerilor.

Tags: No tags

Comments are closed.