Logo SD verzui

Eticheta “Şcoala Durabilă”

Obiectivul general al proiectului

Creşterea capacităţii membrilor ONG şi a actorilor din şcoală (elevi, profesori, manageri şcolari) şi din comunitatea educativă (părinţi, cetăţeni activi, antreprenori) de a pleda împreună în arena civică locală, regională şi naţională pentru ca autorităţile publice şi alte organisme de decizie publică relevante să susţină activ un model de unitatate şcolară care integrează global Educaţia pentru Dezvoltarea Durabilă (EDD) în toate dimensiunile şcolii.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Dezvoltarea etichetei “Şcoala durabilă”, ca schema administrată de ONG-uri, cu o documentaţie completă, cuprinzând metodologia de implementare şi cerinţele pentru atribuirea şi recunoaşterea performantelor unităţilor şcolare care integrează cele 17 Obiective de dezvoltare durabilă (Agenda 2030) în 4 domenii: curriculum şi pedagogie, managementul unităţii, viata şcolară, parteneriatul şcolii cu comunitatea.
  2. Pilotarea etichetei „Şcoala durabilă” – de către 4 unităţi de învăţământ preuniversitar din Săcele, Turnu Măgurele, Moreni şi Iaşi – utilizând metodologii colaborative, creative şi empatice, “centrate pe uman”, care stimulează contribuţia diverşilor actori din comunitatea educativă (elevi, profesori, manageri şcolari, părinţi, membri ONG, cetăţeni responsabili, antreprenori, aleşi locali) la demersul de integrare a ODD-urilor în şcoală.
  3. Atragerea a min. 30 de şcoli şi 30 de min. ONG-uri („aliaţi”) care pledează coordonat, în reţele de advocacy, pentru a influenţa min. 10 autorităţi publice locale şi/sau regionale („ţinte”) să susţină alinierea unităţilor de învăţământ pe care le administrează şi finanţează (inclusiv cele cu elevi din grupuri ţintă vulnerabile – precum CSEI) la cerinţele de atribuire ale etichetei “Şcoala durabilă” (“scop de advocacy”).

Obiectivul de dezvoltare organizaţional al proiectului

Construirea unei reţele naţionale pentru EDD de min. 30 de ONG-uri

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de următoarele categorii :

120 de elevi din 4 şcoli îşi însuşesc EDD prin demersuri colaborative;

140 de profesori şi manageri şcolari îşi însuşesc EDD şi demersul de etichetare, iar 60 de reprezentanți ONG îşi însuşesc advocacy, învaţă Desing Thinking pentru EDD şi activează în reţea

80 de actori comunitari colaborează pentru EDD în comunitatea educativă

60 membri ONG îşi însuşesc advocacy-ul ca mod de acţiune publică

32 de aleşi locali se implică în EDD în şcoli

 

Parteneri: Asociaţia Reper21 lider de proiect, Fundația TERRA Mileniul III şi Asociaţia MAI BINE parteneri

Valoarea totală a proiectului: 149 983 euro

Proiectul este implementat prin programul Active Citizens Fund, finanţat de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

 

Data începerii proiectului 01.09.2022

Perioada de implementare 16 luni

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *