logo cu scris (2)

Oraşe Reziliente

Obiectivul general al proiectului

Creşterea capacităţii de advocacy a tinerilor şi a actorilor comunitari din oraşele mici, aflate în declin economic, demografic şi socio-cultural, pentru a pleda în arena civică locală şi naţională pentru integrarea principiilor rezilienţei la schimbările climatice în politicile de dezvoltare/regenerare ale propriilor comunităţi.
Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Creşterea conştientizării a 360 de tineri şi 60 de actori comunitari, din 12 comunităţi mic urbane în declin, privind cauzele şi efectele schimbărilor climatice, politicile de atenuare şi de adaptare, vulnerabilitatea climatică determinată de proiectele de dezvoltare nedurabile, oportunităţile de regenerare oferite oraşelor în declin care aleg traiectorii de dezvoltare reziliente la efectele schimbărilor climatice.
  2. Dezvoltarea prin metode participative, de către 36 de tineri şi 24 de actori locali din cele 12 comunităţi, împreună cu 12 reprezentanţi ai ONG-urilor din domenii diverse şi complementare, a unui document de viziune, pe termen lung (orizontul 2050), care explorează diferite scenarii (posibile, accesibile, dezirabile) privind dezvoltarea rezilientă la schimbările climatice a oraşelor mici din România aflate în declin.
  3. Elaborarea colaborativă, de către 24 de aleşi locali (primari, consilieri) şi 12 reprezentanţi a minim 6 ministere şi autorităţi de resort (nominalizate în Strategia naţională privind schimbările climatice, 2016-2020), a unui pachet de priorităţi urgente pentru dezvoltarea rezilientă la schimbările climatice a oraşelor româneşti în declin.

Obiectivul de dezvoltare organizaţional al proiectului

Dezvoltarea organizaţională a celor 4 ONG-uri partenere, necesară pentru diversificarea, eficientizarea, consolidarea şi extinderea susţinerii pe care o oferă mişcării tinerilor activişti climatici în toate zonele ţării şi mai ales în comunităţile în care activismul climatic este în prezent foarte puţin sau deloc prezent.

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de următoarele categorii :

– 360 de tineri din cele 12 oraşe;

– 60 de actori comunitari (persoane care au capacitatea de a reprezenta şcoli, biblioteci, firme locale, biserici, ONG-uri, asociaţii comunitare);

– 12 reprezentanţi a 12 ONG-uri de la nivel naţional, din domenii diferite, care creează sinergii pentru susţinerea tinerilor.

Parteneri: Asociaţia Reper21 – lider de proiect, Fundația TERRA Mileniul III, Asociația Centrul pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă şi Asociaţia Declic – parteneri.

Valoarea totală a proiectului: 224.029,57 euro

Proiectul este derulat de Asociația REPER21 în parteneriat cu Terra Mileniul III, Centrul de Dezvoltare Comunitară Durabilă și Declic și beneficiază de o finanțare în valoare de 224.029,57 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Data începerii proiectului 27.05.2022
Perioada de implementare 16 luni

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *