Strategii, politici si masuri pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in sectorul energetic din Romania [2001]

Prezinta situatia actuala a sectorului energetic din Romania, strategiile si politicile nationale cu privire la micsorarea impactului sectorului energetic asupra mediului, oportunitati si bariere pentru implementarea strategiilor/ politicilor. Contine doua studii de caz care analizeaza reducerea gazelor cu efect de sera in doua centrale electrice. Include, de asemenea, un set de recomandari din partea ONG-urilor cu privire la reducerea impactului sectorului energetic asupra mediului.
Finantator: „ Regional Environmental Centre for Central and Eastern Europe” – REC.
Autori: Lavinia Andrei – TERRA Mileniul III; Sergiu Celac, Dumitru Mihu – Emission Control; Gheorghe Manea – ARMEDD; Sabin Muscalu – Institutul National pentru Economia Industriei si altii.
Tipografie: Exclus, Bucuresti, 2001. (Disponibila in limba romana)

Comments are closed.