Afis-A3-TRADES

Politici publice integrate de gestionare eficientă și transparentă a deșeurilor municipale și a datelor – TRADES

Obiectivul general al proiectului este de a crește eficiența serviciilor publice de gestionare a deșeurilor municipale, prin dezvoltarea de politici și standarde comune, promovate în mod unitar și transparent, în interesul cetățenilor și mediului de afaceri.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Creșterea capacității ONG-urilor de a se implica în formularea și promovarea de politici publice integrate pentru gestionarea eficientă și transparentă a deșeurilor municipale și a datelor raportate privind deșeurile municipale; Acest obiectiv va fi atins într-o perioadă de 16 luni de implementare a

proiectului și va contribui la creșterea capacității pentru cele 2 ONG-uri partenere prin activități ce vizează instruirea a 75 de reprezentanți în domeniul managementului deșeurilor și 25 de reprezentanți în domeniul politicilor publice și participarea a 5 reprezentanți ai ONG-urilor la conferințe internaționale pe tema managementului deșeurilor.

  1. Îmbunătățirea politicilor publice privind serviciile publice de gestionare a deșeurilor municipale. Va fi realizat prin formularea și promovarea a cinci politici publice alternative la politica Guvernului privind managementul deșeurilor municipale și dezvoltarea și implementarea unui soft de monitorizare și evaluare a implementării politicii, privind managementul deșeurilor municipale.
  2. Construirea consensului în vederea adoptării modificărilor la politicile publice propuse.

Acest obiectiv va fi realizat prin constituirea și funcționarea unei platforme de cooperare și dialog privind managementul deșeurilor municipale și realizarea a 5 întâlniri de construire a consensului cu privire la politica propusă de ONG-uri.

Grupul țintă al proiectului: 85 de reprezentanți, angajați ai organizațiilor ADI care implementează Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor (SMID); 10 reprezentanți ai autorităților centrale; 30 reprezentanți ai autorităților publice locale; 5 reprezentanți ai altor ONG-uri interesate de problematica deșeurilor.

Rezultate așteptate: 85 de reprezentanți ai ONG-urilor instruiți în domeniul managementului deșeurilor și politicilor publice; 1 Instrument de consolidare a dialogului social si civic – platformă de cooperare și dialog; Propunere alternative la politicile publice inițiate de Guvern în domeniul gestionării deșeurilor municipale; 1 Instrument independent de monitorizare a politicii publice de management al deșeurilor municipale – soft de monitorizare și raportare a cantităților de deșeuri municipale gestionate, aplicat în 3 regiuni.

Parteneri în proiect: Fundaţia TERRA Mileniul III şi Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (FADI)

Valoarea totală a proiectului: 999.434,52 lei, din care valoarea cofinanțării UE este de 822.576,44 lei

Proiectul este implementat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European, Axa Prioritară “Administrație publică și sistem judiciar eficiente”, Componenta 1 CP2/2017 – Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative.

Data începerii proiectului: 20.08.2018

Perioada de implementare: 16 luni

Achiziții proiect

Fundaţia TERRA Mileniul III anunţă astăzi 02.10.2018 lansarea procedurii competitive de selecţie a ofertelor pentru serviciile de organizare evenimente (cod CPV 79951000-5) din cadrul proiectului „Politici publice integrate de gestionare eficientă și transparentă a deșeurilor municipale și a datelor – TRADES”, cod Smis 111434, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Axa prioritară: Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Componenta 1: CP2/2017 – Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative.

Documentaţia de atribuire şi specificaţiile tehnice se găsesc postate pe site-ul https://www.fonduri-ue.ro şi www.terramileniultrei.ro
De asemenea, documentele pot fi solicitate de la beneficiar folosind adresa de email office@terramileniultrei.ro sau la sediul acestuia din str. Calea Crangasi nr. 14 bl 40 sc 1 ap.35, Bucuresti sector 6.

Descarcă documentația de atribuire

Raport privind situația actuală

Ghid gestionare deșeuri

Platforma de Dialog și Cooperare TRADES(link extern)

Sesiuni de instruire(link extern) –  descarcă PDF

Politici publice

 

Tags: No tags

Comments are closed.