WhatsApp Image 2023-06-13 at 14.36.52

Renocally

Proiectul va spori competențele primăriilor și ale factorilor de decizie de a decarboniza stocul de clădiri într-un mod eficient din punct de vedere al costurilor, centrat pe oameni, pregătindu-se în același timp pentru modificări legislative de la nivelul UE. Renocally va sprijini Bulgaria, România și Slovacia să implementeze politici eficiente de renovare a clădirilor, aliniate cu politica UE, inclusiv pachetul Fit-for-55, care urmărește să crească ambiția și să eficientizeze acțiunile de atenuare a schimbărilor climatice și renovarea prin planuri naționale de renovare a clădirilor. Renocally urmărește să declanșeze renovări profunde în municipalitățile țintă prin sprijinirea primăriilor în:
  • Implementarea Pașapoartelor pentru renovarea Clădirilor;
  • Crearea unui Master Class de Asistență Tehnică pentru a sprijini accesul primăriilor la finanțare pentru renovare;
  • Pregătirea pentru implementarea viitoarelor cerințe ale reformei EPBD;
  • Creșterea cunoștințelor și abilităților generale ale primăriilor țintă privind decarbonizarea stocurilor de clădiri și renovarea profundă.
De-a lungul ciclului de viață al proiectului, o gamă diversă de părți interesate va fi implicată în țările țintă, deoarece consorțiul Renocally le împuternicește să planifice activități de renovare, realizând astfel potențialul de reducere a emisiilor de GES din sectorul construcțiilor din regiune. Rezultatul proiectului va sprijini conformarea țărilor țintă cu pachetul Fit-for-55, în timp ce impactul acestuia contribuie la obiectivul UE de reducere a GES pentru 2030. Renocally este un efort de colaborare între agenții energetice, think-tank-uri, fundații și profesioniști din industrie de la vârful mediului construit. Urmăriți hashtagurile #Renocally și #RenocallyNews pe rețelele sociale pentru a vă alătura conversației despre decarbonizarea și renovarea profundă a stocului construit din Europa de Est și pentru a rămâne la curent cu proiectul.   Parteneri de proiect:
  • Buildings for the Future (B4F) [Slovacia]
  • Buildings Performance Institute Europe [Belgia și Germania]
  • Center for Energy Efficiency (EnEffect) [Bulgaria]
  • AE3R Ploiesti [Romania]
  • TERRA Millenium III Foundation [România]
  Valoarea totală a proiectului este de: 550 000 euro Proiectul face parte din European Climate Initiative (EUKI). EUKI este un instrument de finanțare a proiectelor de către Ministerul Federal German pentru Afaceri Economice și Acțiune Climatică (BMWK). Competiția EUKI pentru idei de proiecte este implementată de Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Scopul general al EUKI este de a promova cooperarea în domeniul climei în cadrul Uniunii Europene (UE) pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră. Website proiect: https://www.bpie.eu/
Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *