Invitatie la reactie [31.05.2006]

Guvernul Romaniei intentioneaza sa construiasca reactoarele nucleare 3 si 4 la Cernavoda

Fundatia TERRA Mileniul III, organizatie neguvernamentala, apolitica, non-profit, de protectie a mediului, organizeaza pe 31 mai, intre orele 11 si 16, in Piata Universitatii din Bucuresti (la fantana arteziana) o actiune de informare a publicului cu privire la intentia Guvernului Romaniei de a construi reactoarele 3 si 4 de la Cernavoda prin intermediul unor brosuri, carti postale si afise. Actiunea isi propune sa prezinte lipsa de justificare a proiectului de construire a unor noi reactoare nucleare, precum si optiunile durabile de dezvoltare a sectorului energetic romanesc, stabilite de altfel prin strategii privind cresterea eficientei energetice si a gradului de utilizare a surselor regenerabile de energie.

1. Costurile energiei nucleare
In ceea ce priveste mitul ca energia nucleara este ieftina, dorim sa evidentiem faptul ca pretul energiei electrice livrate de centrala nucleara Cernavoda nu include costurile legate de: dezafectarea minelor de uraniu si regenerarea sociala si de mediu in zonele miniere uranifere; inchiderea centralei (ce pot ajunge sa fie echivalente cu costurile de constructie a acesteia); managementul deseurilor radioactive. In privinta mitului ca energia nucleara este solutia pentru combaterea schimbarilor climatice, trebuie sa precizam ca lantul de productie al energiei nucleare presupune emisii de gaze cu efect de sera; in plus dezvoltarea sectorului nuclear nu este considerata o masura eligibila de reducere a emisiilor de gaze cu efect in cadrul mecanismelor flexibile ale Protocolului de la Kyoto.

2. Eficienta energetica
Capacitatea Romaniei de productie a energiei electrice este in prezent dubla fata de consum. Este bineinteles vorba si de termocentrale foarte vechi, a caror retehnologizare nu este fezabila. Dorim sa mentionam insa ca Romania are un potential enorm de crestere a eficientei energetice, fapt ce reiese si din Strategia Nationala in Domeniul Eficientei Energetice. „Economia de energie este cea mai ieftina resursa de energie, usor de obtinut si nepoluanta, comparativ cu resursele de combustibili fosili sau resursele regenerabile de energie. La nivel national, valoarea medie a potentialului de economisire a energiei (determinata ca medie ponderata a potentialelor de economisire din sectoare economice precum industria, transporturile, sectorul rezidential, alimentarea centralizata etc.) este in prezent estimata ca fiind de circa 30-40%. Dezvoltarea economica nu se poate realiza pe baze durabile, fara cresterea eficientei energetice. Astfel, se va asigura decuplarea majorarii consumului de resurse energetice de cresterea economica. Guvernul are un rol esential si legitim in implementarea unei politici energetice, orientate spre economia de energie si in crearea cadrului legislativ pentru dezvoltarea pietei energiei.” (Hotararea de Guvern nr. 163 din 12 februarie 2004 privind aprobarea Strategiei nationale in domeniul eficientei energetice)

3. Surse regenerabile de energie
Romania are un potential remarcabil de valorificare a surselor regenerabile de energie (energie solara, eoliana, hidro, geotermala, biomasa), fapt aratat in Strategia de Valorificare a Surselor Regenerabile de Energie (aprobata prin Hotararea Guvernului 1535/2003). Mentionam ca Romania a acceptat in cadrul procesului de aderare un obiectiv de crestere a cotei surselor regenerabile de energie in cadrul consumului de energie electrica. De asemenea, in contextul „crizei gazelor”, sursele regenerabile pot reduce considerabil necesarul de import de gaze naturale, la costuri competitive.

Comments are closed.