CONCURS Ambasador al combaterii risipei alimentare

Concursul “Ambasador al combaterii risipei alimentare” se derulează în perioada 20 februarie – 20 martie 2020 și este adresat elevilor, precum și cetățenilor din Municipiul Roman. Concursul este derulat în cadrul proiectului “Romanul prețuiește mâncarea”, implementat de Fundația TERRA Mileniul III cu sprijinul financiar al Comisiei Europene (prin intermediul Programului DEAR – Dezvoltare, Educație și Creșterea Conștientizării), al NOPLANETB și Asociației Serviciul APEL.

Proiectul „Romanul prețuiește mâncarea” își propune diminuarea risipei alimentare la nivelul orașului Roman pe lanțul de producere, comercializare și consum al produselor alimentare. În acest sens ne-am propus o serie de obiective secundare: creșterea gradului de conștientizare al locuitorilor Municipiului Roman cu privire la necesitatea implicării în diminuarea risipei alimentare prin intermediul campaniilor de conștientizare la nivel local; creșterea nivelului de instruire pentru minim 20 de profesori și 400 de elevi din Municipiul Roman cu privire la diminuarea risipei alimentare; elaborarea unui Plan de acțiune local privind diminuarea risipei alimentare.

Am fost încrezători și ne-am propus o serie de rezultate pe care le-am atins în perioada de implementare a proiectului. Prin concursul „Ambasador al combaterii risipei alimentare” să provocăm să vă puneți la contribuție imaginația și să creați un logo și un slogan prin care să transmiteți scopul principal al proiectului „Romanul prețuiește mâncarea”


Pentru mai multe informații vă rugăm să citiți regulamentul de participare.

Formularul de înscriere este disponibil aici.

Caravana „Alege energia curata!”

Fundatia TERRA Mileniul III organizeaza o actiune de informare a publicului cu privire la utilizarea surselor regenerabile de energie. Actiunea se desfasoara în parteneriat cu Agentia Romana pentru Conservarea Energiei, Societatea Romana pentru Eficienta Energetica – Craiova si Asociatia de Mediu Prietenii Pamantului – Galati.

Actiunea de informare „Alege energia curata!” va prezenta cazuri de succes în utilizarea surselor regenerabile de energie în Romania. De asemenea, în cadrul caravanei vor fi expuse echipamente demonstrative de mici dimensiuni ce utilizeaza surse regenerabile de energie (solara).
In perioada 2 iulie – 18 august 2007, caravana „Alege energia curata!” va merge în 13 mari orase din Romania: Constanta, Galati, Iasi, Suceava, Brasov, Targu Mures, Cluj, Oradea, Craiova, Timisoara, Sibiu, Deva si Bucuresti.

„Caravana Energiilor Regenerabile – Alege energia curata!” se desfasoara în cadrul proiectului „Resurse energetice pentru viitor”, derulat în perioada octombrie 2006 – septembrie 2007, si este finantat de Uniunea Europeana prin programul Phare 2004 – Societatea Civila.

În cadrul acestui proiect se urmareste promovarea surselor regenerabile de energie atat la nivelul politicilor publice în domeniul energiei si mediului, cat si utilizarea acestora în conformitate cu angajamentele asumate de Romania în cadrul procesului de integrare în Uniunea Europeana.

Programul caravanei:
Constanta: 2 iulie
Galati: 4 iulie
Iasi: 16 iulie
Suceava: 18 iulie
Brasov: 30 iulie
Tg. Mures: 31 iulie
Cluj Napoca: 2 august
Oradea: 4 august
Bucuresti: 12 august
Craiova: 13 august
Timisoara: 15 august
Deva: 17 august
Sibiu: 18 august

Proiect de plan de actiune pentru promovarea utilizarii surselor regenerabile de energie [12.06.2007]

TERRA Mileniul III coordoneaza in prezent elaborarea unei propuneri de plan de actiune pentru promovarea utilizarii surselor regenerabile de energie. Aceasta activitate se desfasoara in cadrul proiectului „Resurse energetice pentru viitor”, implementat de in parteneriat cu Agentia Romana pentru Conservarea Energiei, Asociatia Prietenii Pamantului, si Societatea Romana pentru Eficienta Energetica.

Proiect finantat de Uniunea Europeana prin programul Phare 2004 – Societatea Civila.

Articole conexe:
Document de discutie Valorificare SRE 12 iunie 2007

Invitatie la reactie [31.05.2006]

Guvernul Romaniei intentioneaza sa construiasca reactoarele nucleare 3 si 4 la Cernavoda

Fundatia TERRA Mileniul III, organizatie neguvernamentala, apolitica, non-profit, de protectie a mediului, organizeaza pe 31 mai, intre orele 11 si 16, in Piata Universitatii din Bucuresti (la fantana arteziana) o actiune de informare a publicului cu privire la intentia Guvernului Romaniei de a construi reactoarele 3 si 4 de la Cernavoda prin intermediul unor brosuri, carti postale si afise. Actiunea isi propune sa prezinte lipsa de justificare a proiectului de construire a unor noi reactoare nucleare, precum si optiunile durabile de dezvoltare a sectorului energetic romanesc, stabilite de altfel prin strategii privind cresterea eficientei energetice si a gradului de utilizare a surselor regenerabile de energie.

1. Costurile energiei nucleare
In ceea ce priveste mitul ca energia nucleara este ieftina, dorim sa evidentiem faptul ca pretul energiei electrice livrate de centrala nucleara Cernavoda nu include costurile legate de: dezafectarea minelor de uraniu si regenerarea sociala si de mediu in zonele miniere uranifere; inchiderea centralei (ce pot ajunge sa fie echivalente cu costurile de constructie a acesteia); managementul deseurilor radioactive. In privinta mitului ca energia nucleara este solutia pentru combaterea schimbarilor climatice, trebuie sa precizam ca lantul de productie al energiei nucleare presupune emisii de gaze cu efect de sera; in plus dezvoltarea sectorului nuclear nu este considerata o masura eligibila de reducere a emisiilor de gaze cu efect in cadrul mecanismelor flexibile ale Protocolului de la Kyoto.

2. Eficienta energetica
Capacitatea Romaniei de productie a energiei electrice este in prezent dubla fata de consum. Este bineinteles vorba si de termocentrale foarte vechi, a caror retehnologizare nu este fezabila. Dorim sa mentionam insa ca Romania are un potential enorm de crestere a eficientei energetice, fapt ce reiese si din Strategia Nationala in Domeniul Eficientei Energetice. „Economia de energie este cea mai ieftina resursa de energie, usor de obtinut si nepoluanta, comparativ cu resursele de combustibili fosili sau resursele regenerabile de energie. La nivel national, valoarea medie a potentialului de economisire a energiei (determinata ca medie ponderata a potentialelor de economisire din sectoare economice precum industria, transporturile, sectorul rezidential, alimentarea centralizata etc.) este in prezent estimata ca fiind de circa 30-40%. Dezvoltarea economica nu se poate realiza pe baze durabile, fara cresterea eficientei energetice. Astfel, se va asigura decuplarea majorarii consumului de resurse energetice de cresterea economica. Guvernul are un rol esential si legitim in implementarea unei politici energetice, orientate spre economia de energie si in crearea cadrului legislativ pentru dezvoltarea pietei energiei.” (Hotararea de Guvern nr. 163 din 12 februarie 2004 privind aprobarea Strategiei nationale in domeniul eficientei energetice)

3. Surse regenerabile de energie
Romania are un potential remarcabil de valorificare a surselor regenerabile de energie (energie solara, eoliana, hidro, geotermala, biomasa), fapt aratat in Strategia de Valorificare a Surselor Regenerabile de Energie (aprobata prin Hotararea Guvernului 1535/2003). Mentionam ca Romania a acceptat in cadrul procesului de aderare un obiectiv de crestere a cotei surselor regenerabile de energie in cadrul consumului de energie electrica. De asemenea, in contextul „crizei gazelor”, sursele regenerabile pot reduce considerabil necesarul de import de gaze naturale, la costuri competitive.