A3_Poster_Moreni_Pol de crestere

IMPLICAREA ONG-URILOR ÎN DEZVOLTAREA DURABILĂ A MUNICIPIULUI MORENI

Obiectivul general al proiectului Consolidarea capacității organizațiilor non-guvernamentale din zona Moreni de sprijin și promovare a dezvoltării la nivel local in contextual Strategiei de Dezvoltare Locala a Municipiului Moreni 2021 – 2028. Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Creșterea capacității ONG-urilor de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local.
 2. Imbunătățirea colaborării dintre administrația publică locală și ONGuri în vederea implementării și monitorizării Strategiei de dezvoltare locală a municipiului Moreni 2021 – 2028.
 3. Îmbunătățirea comunicării și transparenței decizionale și a participării la luarea deciziilor în municipiul Moreni și zonele adiacente.

Rezultate așteptate

 1. Parteneriat de Dezvoltare Locala consolidat si sustenabil, functional si la 6 luni de la incheierea proiectului;
 2. Personal din ONG-uri instruit în domeniile Competențe sociale si civice si Participare publică la luarea deciziilor, transparență decizională, acces la informații;
 3. Mecanisme de colaborare și parteneriat implementate;
 4. Proceduri si instrumente de lucru privind transparenta decizionala dezvoltate;
 5. Raport de monitorizare a implementarii Strategiei si Planului de actiune locala.

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de urmatoarele categorii :

 • 80 de reprezentanți ai ONG-urilor locale și din împrejurimile municipiului – dintre aceștia cel putin 30 vor beneficia de diverse forme de instruire, iar ceilalți vor fi implicați în activitățile proiectului precum workshopuri, grupuri de lucru, ateliere, conferințe, monitorizare strategie și plan de acțiune etc.
 • 10 aleși locali – primar, vieprimar, consilieri locali- care vor participa la activitățile proiectului destinate cooperării și parteneriatului precum workshopuri, seminarii, ateliere, conferințe.
 • 10 persoane din personalul din autoritatea publică locală – vor participa la activitățile proiectului destinate cooperării și parteneriatului precum workshopuri, seminarii, ateliere, conferinte, precum și la analiza și validarea ghidurilor și procedurilor realizate în cadrul proiectului.
 • Aprox 1000 de cetățeni din municipiul Moreni care vor fi informați cu privire la activitățile din proiect prin intermediul mass media și al rețelelor de socializare, sau prin participarea la diverse evenimente.

Parteneri: Fundația TERRA Mileniul III și UAT Moreni Valoarea totală a proiectului: 336.290,42 lei Proiectul este implementat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European, Axa Prioritară “Administrație publică și sistem judiciar eficiente”, Componenta CP14/2021- pentru regiunile mai puțin dezvoltate – Consolidarea capacității ONGurilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local. Data începerii proiectului 01.07.2022 Perioada de implementare 14 luni

 

 

Plan de cooperare

Ghid de monitorizare

Ghid pentru implementarea legii 544/2001

Raport – August 2023

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *